Om Nordisk Energiåtervinning

Krossning vid Fortum Märsta

Nordisk Energiåtervinning AB arbetar främst med krossning och flisning av allt från timmer och träavfall till sopor. Detta görs idag på tre mobila kvarn/kross-anläggningar runt om i Sverige med både dieseldriven och eldriven utrustning.

Nordisk energiåtervinning AB startades 2002 då företaget fick kontrakt med Västervik Miljö och Energi för att krossa deras avfall. Företaget levererar både till privata sektorn och till kommuner runt om i Sverige. Det kan vara allt från energibolag, värmeverk, sågverk, massaindustri och avfallsanläggningar.

Idag har företaget 10 anställda och har jobbat inom branschen i 10 år. Varje år sönderdelar företaget ca 110.000 ton material och hade 2011 en omsättning på ca 23 000 000kr.

NEÅ som företagsnamnet förkortas letar ständigt efter nya uppdrag och drivs av att utvecklas och expandera utan att tumma på kundernas höga krav på kvaliteten. Det innebär att det investeras i nya maskiner och utrustning.

Våra maskiner är allt från hjullastare till krossar, kvarnar och flismaskiner. Materialhanterare är också bra att ha vid större uppdrag.
Se fler bilder på våra maskiner här

Våra mål är att NEÅ alltid ska slutföra våra åtaganden och alltid infria eller överträffa förväntningarna hos både kunder och leverantörer. Vi ska jobba för en hållbar miljöpåverkan både nu och i framtiden. Läs vår miljöpolicy här

Johan Flood och Daniel Westerling, två av våra maskinister

 

Våra kunder
Vi utför bland annat jobb åt kommuner, energibolag, värmeverk, sågverk och massaindustrin.